E-learning

Ten element wymaga Flash Playera 8+ i wczonej obsugi javascript.
Profilaktyka wykorzystywania seksualnego

1. Wykorzystywanie seksualne dzieci - teoria

2. Sprawcy wykorzystywania seksualnego

3. Symptomy wykorzystywania oraz jego konsekwencje

4. Wykorzystywanie dzieci w internecie

5. Jak chronić swoje dziecko?

Pomoc dzieciom wykorzystywanym

1. Rozmowa z dzieckiem wykorszystywanym seksualnie

2. Rozmowa z rodzicem dziecka wykorzystywanego

3. Interwencja prawna

4. Gdy sprawcą jest jeden z rodziców (II cz. filmu)

  • www.fdds.pl www.brpd.gov.pl www.oakfnd.org www.tvn.pl www.onet.pl
  • www.tokfm.pl http://www.ams.com.pl